Pro zákazníky

Co je dobré vědět

 

 • Jaká je záruka na zboží?
  • Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvacetičtyř) měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • Kupující má nárok na 2-letou záruční dobu na nákup zboží na coolbox.cz. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
 • Obchodní podmínky máme k nahlédnutí zde
 • Chcete reklamovat zboží nebo se seznámit s průběhem reklamace? Podívejte se na náš reklamační řád, který je součástí obchodních podmínek.
 • Jak postupovat v případě, že chcete zboží vrátit ve 14 denní lhůtě od zakoupení
  • Zboží zakoupené u nás můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-denní lhůty od data jeho převzetí. Toto právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti (tzn.  pokud je na faktuře uvedeno vaše IČO.
  •  Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení.
  •  Dodržet 14denní lhůtu – pro dodržení této lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení je splněna, pokud nám kupující v jejím průběhu odešle oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  •  Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, ne pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
  •  K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit doklad o nákupu zboží, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu a vyplněného formuláře Odstoupení od kupní smlouvy (viz níže).
  •  V co nejkratší době od zaslání tohoto odstoupení od kupní smlouvy je třeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě Vám nevzniká právo na proplacení nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

 

Dokumenty ke stažení